Europejski Tydzień Innowacji

02

Program

Podczas jednego wydarzenia, jakim był Europejski Tydzień Innowacji doszło do wielu interesujących, przełomowych spotkań. W jedność połączył się świat nauki i biznesu, aby omówić najważniejsze tematy związane z innowacjami w różnych obszarach. Celem wydarzenia była promocja biznesu i innowacji, a także wdrożenie rozwiązań mających przyczynić się obecnemu, jak i przyszłemu społeczeństwu.

W trakcie 5 dni wydarzenia, uczestnicy mieli okazję spotkać się ze światowymi ekspertami z różnych dziedzin biznesu oraz nauki. Odbyło się wiele wydarzeń towarzyszących, a program objął również konkurs dla startupów. Uczestnicy ETI mieli okazję porozmawiać o najważniejszych kwestiach dotyczących rozwoju gospodarki i społeczeństwa, w odniesieniu do innowacji obecnych, jak i przyszłych.

debata

Debata Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego

7 listopada została przeprowadzona Debata Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego. Czego dotyczyła? W dużej mierze kwestii związanych z promocją i współpracą między miastami, jak i wpływem takiej korelacji nad rozwój. Poruszano również kwestie dotyczące innowacyjnych rozwiązań, które każde miasto musi wdrożyć, jeżeli chce się rozwijać i przyciągać do siebie partnerów biznesowych. Ważnymi zagadnieniami poruszanymi podczas tej wyjątkowej debaty były:

  • Sieciowanie współpracy – inteligentne specjalizacje regionów,
  • Współpraca nauki i biznesu – dobre praktyki.

Debata okazała się świetną przestrzenią do wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami Europejskiego Tygodnia Innowacji. Eksperci z różnych europejskich regionów mieli okazję podzielić się opiniami na temat innowacji, których potrzebuje nowoczesna Europa.

II Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego

Nowoczesność oraz innowacje choć mają pozytywny wpływ na społeczeństwo, niosą za sobą również pewne zagrożenia. Jakie? Przede wszystkim cyberprzestępczość. O zagrożeniach płynących z cyfryzacji mówiono podczas II Forum Cyfryzacji. Poruszono także kwestie związane z e-administracją. Przedstawiono jej założenia na podstawie PO Polska Cyfrowa. Ważnym zagadnieniem był również przemysł 4.0., a także sposoby finansowania innowacji.

Forum Bio-Energo

Program Europejskiego Tygodnia Innowacji objął również zagadnienia związane z biogospodarką oraz energetykę, które mają wpływ na konkurencyjność regionów. Przedstawiono najlepsze projekty, które przyczyniły się do rozwoju biotechnologii.

Innowacje w medycynie

Nowoczesne technologie zmieniają medycynę. Czy na lepsze? Zdecydowanie tak. Jak przekonują eksperci, dzięki innowacjom możliwe jest wcześniejsze wykrywanie chorób u pacjentów, a także skuteczne ich leczenie. Robotyka, telemedycyna czy fotonika to zagadnienia, których program Europejskiego Tygodnia Innowacji nie mógł pominąć.

innowacje w medycynie

Giełda Startup

Potencjał, jaki posiadają lubelskie startupy jest godny podziwu. Nie ma więc co dziwić się, że na ich przykładzie rozmawiano o przyszłości młodych przedsiębiorców. Dzięki temu, że program Europejskiego Tygodnia Innowacji objął to zagadnienie, młodzi przedsiębiorcy, jak i ludzie biznesu mieli okazję wymienić się doświadczeniami, jak i zdobyć wiedzę potrzebną do wdrażania innowacji w zakres swojej działalności. O lubelskich startupach, jak i formach ich rozwoju można przeczytać na https://przedsiebiorczy.lublin.eu/startupy.