KOMITET HONOROWY

II EUROPEJSKI TYDZIEŃ
INNOWACJI

prof. dr hab. inż.

Rektor Politechniki Lubelskiej

Piotr KACEJKO

Marszałek Województwa
Lubelskiego

Sławomir SOSNOWSKI

prof. dr hab.

Rektor Uniwersytetu
Przyrodniczego

Zygmunt LITWIŃCZUK

mgr

Kanclerz Wyższej Szkoły
Ekonomii i Innowacji

Teresa BOGACKA

prof. dr hab.

Rektor Uniwersytetu
Marii Curie Skłodowskiej

Stanisław MICHAŁOWSKI

ks. prof. dr hab.

Rektor Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego

Antoni DĘBIŃSKI

prof. dr hab. n. med.

Rektor Uniwersytetu Medycznego

Andrzej DROP

prof. dr hab.

Rektor Wyższej Szkoły
Ekonomii i Innowacji

Mirosław JAROSZ

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2
20-029 Lublin

Kontakt:
(+48) 81 718 09 00
[email protected]

KOMITET HONOROWY

II EUROPEJSKI
TYDZIEŃ
INNOWACJI

Marszałek Województwa
Lubelskiego

Sławomir SOSNOWSKI

prof. dr hab. inż.

Rektor Politechniki
Lubelskiej

Piotr KACEJKO

prof. dr hab.

Rektor Uniwersytetu
Przyrodniczego

Zygmunt LITWIŃCZUK

mgr

Kanclerz Wyższej Szkoły
Ekonomii i Innowacji

Teresa BOGACKA

prof. dr hab.

Rektor Uniwersytetu
Marii Curie Skłodowskiej

Stanisław MICHAŁOWSKI

ks. prof. dr hab.

Rektor Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego

Antoni DĘBIŃSKI

prof. dr hab. n. med.

Rektor Uniwersytetu
Medycznego

Andrzej DROP

prof. dr hab.

Rektor Wyższej Szkoły
Ekonomii i Innowacji

Mirosław JAROSZ

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2
20-029 Lublin

Kontakt:
(+48) 81 718 09 00
[email protected]