II EUROPEJSKI
TYDZIEŃ
INNOWACJI

UNIKALNE
WYDARZENIE
ŁĄCZĄCE
NAUKĘ i BIZNES

LUBLIN

WRZESIEŃ 17-21, 2018

DLACZEGO WARTO

?

Serdecznie zapraszam na II edycję Europejskiego Tygodnia Innowacji, która będzie wyjątkowa, ponieważ powstała we współpracy nauki i biznesu, bazując na naszej konsekwentnie budowanej przewadze gospodarczej, płynącej z potencjału Inteligentnych Specjalizacji. Stworzyliśmy przestrzeń do budowania relacji biznesowych, opartych na innowacjach, wiedzy oraz dialogu młodych firm z doświadczonym biznesem. W spotkaniu weźmie udział kilkanaście miast i regionów partnerskich, co posłuży wymianie dobrych praktyk gospodarczych.

Dziś wspólnie decydujemy o tym, jaka będzie nasza przyszłość.
Zapraszam na Kongres Gospodarczy oraz wszystkie wydarzenia towarzyszące ETI 2018.

ZAPROSZENIE

21 WRZEŚNIA

20 WRZEŚNIA

19 WRZEŚNIA

BIOINNOWACJE

GOSPODARKA 4.0

MEDYCYNA 2.0

5

dni

80

18

28

4

1300

Sławomir Sosnowski

Marszałek Województwa Lubelskiego

debat
i warsztatów

prelegentów

regionalne inteligentne specjalizacje

sesje tematyczne

uczentników

regionów partnerskich

SZCZEGÓŁOWY
PROGRAM

PRELEGENCI

ETI
WYDARZENIA
TOWARZYSZĄCE

17 WRZEŚNIA

DZIEŃ OTWARTY
W LABORATORIACH
UCZELNI
WYŻSZYCH

GIEŁDA
STARTUP

FORUM
MŁODYCH
NAUKOWCÓW

GALA
INNOWACJI

DEBATA MIAST
I REGIONÓW
PARTNERSKICH

18 WRZEŚNIA

18 WRZEŚNIA

18 WRZEŚNIA

19 WRZEŚNIA

UL. ARTURA GROTTGERA 2

20-029 LUBLIN

LUBELSKIE CENTRUM
KONFERENCYJNE W LUBLINIE

MIEJSCE KONFERENCJI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATOR

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2
20-029 Lublin

Kontakt:
(+48) 81 718 09 00
[email protected]

II EUROPEJSKI
TYDZIEŃ
INNOWACJI

UNIKALNE
WYDARZENIE
ŁĄCZĄCE
NAUKĘ i BIZNES

LUBLIN

WRZESIEŃ 17-21, 2018

PROGRAM ETI

Organizatorzy:

DLACZEGO WARTO

?

KOMITET HONOROWY

II EUROPEJSKI
TYDZIEŃ
INNOWACJI

UNIKALNE
WYDARZENIE
ŁĄCZĄCE
NAUKĘ i BIZNES

LUBLIN

WRZESIEŃ 17-21, 2018

PROGRAM ETI

Organizatorzy:

DLACZEGO WARTO

?

REJESTRACJA 2018

II EUROPEJSKI
TYDZIEŃ
INNOWACJI

UNIKALNE
WYDARZENIE
ŁĄCZĄCE
NAUKĘ i BIZNES

LUBLIN

WRZESIEŃ 17-21, 2018

PROGRAM ETI

Organizatorzy:

DLACZEGO WARTO

?

REJESTRACJA 2018

  KONKURS STARTUP  

regionów partnerskich

uczestników

sesje tematyczne

regionalne inteligentne specjalizacje

prelegentów

debat i warsztatów

Marszałek Województwa Lubelskiego

Sławomir Sosnowski

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na II edycję Europejskiego Tygodnia Innowacji, która będzie wyjątkowa, ponieważ powstała we współpracy nauki
i biznesu, bazując na naszej konsekwentnie budowanej przewadze gospodarczej, płynącej z potencjału Inteligentnych Specjalizacji. Stworzyliśmy przestrzeń do budowania relacji biznesowych, opartych na innowacjach, wiedzy oraz dialogu młodych firm z doświadczonym biznesem. W spotkaniu weźmie udział kilkanaście miast i regionów partnerskich, co posłuży wymianie dobrych praktyk gospodarczych.

Dziś wspólnie decydujemy o tym, jaka będzie nasza przyszłość.
Zapraszam na Kongres Gospodarczy oraz wszystkie wydarzenia towarzyszące ETI 2018.

1300

4

28

18

80

dni

5

ETI - KONGRES - II edycja

21 WRZEŚNIA

20 WRZEŚNIA

19 WRZEŚNIA

BIOINNOWACJE

GOSPODARKA 4.0

MEDYCYNA 2.0

Europejski Tydzień Innowacji to jedno z unikalnych wydarzeń gospodarczych Europy Wschodniej. Ponad tysiąc uczestników I edycji, kilkadziesiąt paneli tematycznych oraz giełda startup, zaowocowały nowymi relacjami biznesowymi, partnerstwami i inwestycjami.
Gospodarz spotkania – Województwo Lubelskie, nagrodzone zostało w klasyfikacji European Cities and Regions of the Future 2018/19, jako jeden z 10 europejskich regionów o najlepszej strategii przyciągania zagranicznych inwestycji.

O innowacjach związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami regionu, również w kontekście nowej perspektywy finansowej, rozmawiać będą eksperci z całego świata.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

MIEJSCE KONFERENCJI

20-029 LUBLIN

UL. ARTURA GROTTGERA 2

LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE

PRELEGENCI

PROGRAM

19 WRZEŚNIA

18 WRZEŚNIA

18 WRZEŚNIA

18 WRZEŚNIA

17 WRZEŚNIA

DEBATA MIAST
I REGIONÓW
PARTNERSKICH

FORUM
MŁODYCH
NAUKOWCÓW

GALA
INNOWACJI

GIEŁDA
STARTUP

DZIEŃ OTWARTY
W LABORATORIACH
UCZELNI
WYŻSZYCH

PARTNERZY

ORGRANIZATOR

WSPÓŁORGRANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2
20-029 Lublin

Kontakt:
(+48) 81 718 09 00
[email protected]