5 dni / światowej sławy eksperci / 1000 uczestników

SESJA OTWARCIA ETI

KOKTAJL POWITALNY

Innowacje – Inteligentne specjalizacje – Współpraca międzyregionalna.
Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski i Europy.

17:00-19:00

19:00-21:00

PANEL OTWARCIA

BIOTECHNOLOGIA

PRZERWA KAWOWA

09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-11:15

Rola biogospodarki i energetyki w kształtowaniu
konkurencyjności regionów

Czy biotechnologia wyznacza granice biogospodarki?
Efekty współpracy nauki i biznesu w zakresie biotechnologii

ELEKTROMOBILNOŚĆ

* DEBATA MIAST i REGIONÓW
PARTNERSKICH WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO

11:15-12:30

11:15-12:30

Strategiczne kierunki rozwoju elektromobilności.
Alternatywne sposoby zasilania silników. Innowacyjne
rozwiązania w zakresie zasobników energii i
elektromobilności. Efektywność energetyczna w transporcie
zbiorowym.

Sieciowanie współpracy – inteligentne specjalizacje regionów.
Współpraca nauki i biznesu – dobre praktyki

* panel równoległy

LUNCH

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
ORAZ CIEŁPŁO Z OZE

GALA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO

19:00-23:00

13:15-14:30

12:30-13:15

Zarządzanie zakupami energii elektrycznej w JST. Czynniki mające
wpływ na poziom cen energii i ich optymalizacja. Wsparcie
inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE.
Ciepło z OZE w gospodarstwach domowych – rynek, technologie,
opłacalność.

Bankiet / Koncert
*na zaproszenia

PERSPEKTYWY ROZWOJU GOSPODARKI
CYFROWEJ

CYBERBEZPIECZENSTWO
i E-ADMINISTRACJA

PRZERWA KAWOWA

BUDOWANIE PRZEWAGI
KONKURENCYJNEJ POPRZEZ SYSTEMY
IT PRZEMYSŁ 4.0

11:00-11:15

10:00-11:00

11:15-12:30

09:30-10:00

Wykład inaugracyjny

Jak zarządzać bezpieczeństwem systemów IT? Jakie zmiany
wprowadza i kogo dotyczy rozporządzenie GDPR/RODO?
Cyberzagrożenia: realność zagrożeń, skala potencjalnych skutków
i zapobieganie. Koszty i narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa.
Samorząd i biznes - partnerstwo z rozsądku.

* WYKORZYSTANIE INFRASTRUKTURY
W PO POLSKA CYFROWA

LUNCH

FINANSOWANIE ROZWIĄZAŃ IT
I INNOWACJI

12:30-13:15

11:15-12:30

13:15-14:30

Rola technologii ICT i cyfryzacji w nowoczesnej firmie. Gdzie jesteśmy?
INTERNET RZECZY, SYSTEMY ANALIZY DANYCH- BIG DATA
Nowoczesne trendy w budowaniu przewagi konkurencyjnej.
Zarządzanie informacją, wiedzą i wielkimi zbiorami danych.
Globalna sieć chmurowa: lokalne podejście do globalnej informatyki.
Gospodarka oparta na wiedzy?

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury w POPC – omówienie
powielonych przebiegów – case study. Omówienie wniosku
o dofinansowanie. Analiza opłacalności. Instrumenty finansowe POPC,
a dotacje. Instrumenty Finansowe POPC.
Zmiana decyzji notyfikacyjnej SSPW *Panel równoległy

* IINWESTYCJE W SIECI
SZEROKOPASMOWE

ROZWÓJ MEDIÓW CYFROWYCH

13:15-14:30

14:30-16:00

Transfer technologii. Czy aktualne formy są wystarczające? Jakie
działania są potrzebne?Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw;
projekty badawcze, innowacyjne, inwestycyjne.

Wykorzystanie Infrastruktury PGE przy inwestycjach
telekomunikacyjnych. Inwestycje w sieci szerokopasmowe,
wykorzystanie pasa drogowego oraz innych alternatywnych rozwiązań.
*panel równoległy

Od gazety do mobile - sposoby na skuteczną komunikację.
Rewolucja wideo, w mediach cyfrowych. Multiscreen, czyli jak zmienia
się świat wokół nas. Media cyfrowe, a media społecznościowe
–Google, Twitter, Facebook. Jak skutecznie komunikować się
w biznesie w dobie cyfryzacji mediów.

ROZWÓJ TECHNOLOGII W MEDYCYNIE

NOWE TECHNOLOGIE
I ETYKA W MEDYCYNIE

PRZERWA KAWOWA

ROBOTYKA A TELEMEDYCYNA

11:15-12:45

10:00-11:00

11:00-11:15

09:30-10:00

Wykład Inauguracyjny

Szanse. Zagrożenia. Bariery

Robotyka w zdalnej diagnostyce nieinwazyjnej.
W drodze do sztucznej pamięci – asystent osoby z chorobą Alzheimera
Robin Heart – robotyka w kardiochirurgii.

FOTONIKA

LUNCH

14:00-15:00

12:45-14:00

Nowe wyzwania w medycynie. Rozwój technologii fotonicznych
w analityce, dermatologii, chirurgii. Zastosowanie fotoniki
w diagnostyce na przykładzie mikrosond laserowych służących
do wykrywania markerów nowotworowych.

WAKE-UP SESSION

STARTUP 360°

PRZERWA KAWOWA

10:15-10:30

09:30-10:15

09:00-9:30

Startupy z perspektywy inwestora, uczelni wyższych,
ekosysemu Lublina i woj. lubelskiego. Europejskie case study.

KNOWLEDGE SHOT

GIEŁDA STARTUPÓW

LUNCH

B2B MEETINGS

KONCERT

13:15-14:00

11:45-13:15

14:00-15:00

19:00-23:00

10:30-11:45

Prezentacja Raportu Startup Poland.
Doświadczenie vs intuicja. Motywacja.

10 prezentacji / runda pytań

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest BEZPŁATNY, wymagana jest jedynie rejestracja na stronie http://etilubelskie.pl/rejestracja.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.