Xabier GOENAGA

Grzegorz DROZD

Prof. dr hab. Anna ROGUT

Łukasz GRASS

Head of Unit, Knowledge for Finance, Innovation and Growth, Joint Research Centre
European Commission

DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
F/1 Innovation Policy and Investment for Growth

Przewodnicząca Rady
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Redaktor Naczelny
Dyrektor Serwisu Business Insider Polska

Prof. dr hab. inż. Piotr KACEJKO

Prof. dr hab. Zygmunt LITWIŃCZUK

Michał WENDEKER

dr inż. Adam KUZDRALIŃSKI

Michiel SCHEFFER

Ołeksandr HANUSZCZYN

Paweł HAJDUK

Stepan BARNA

dr Maciej MASŁYK

dr hab. inż. Bartosz SOŁOWIEJ

Prof. dr hab. n. farm. Anna Malm

Magdalena WICHA

Dr inż. Dariusz ZIELIŃSKI

Aneta WIĘCKA

Maciej MAZUR

Jan FRANIA

Dominik POLAK

Janusz KOZŁOWSKI

dr hab. inż. Aldona SOBOTA

dr inż. Tomasz KOWALAK

Grzegorz WIŚNIEWSKI

Jan Andrzej WIELGUS

Sławomir SOSNOWSKI

Bartłomiej ŻEREK

Robert MIDERA

Michał Wasowski

Marcin PODGÓRSKI

Ivan KULCHYCKY

Mariusz SAGAN

prof. dr hab. inż. Zbigniew PATER

dr Aneta A. PTASZYŃSKA

Rektor
Politechnika Lubelska

Rektor
Uniwersytet Przyrodniczy

Prezes
VERS Produkcja Sp. z o.o. Sp. k.

Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
prezes NEXBIO

Prowincja Gelderland

Lwowska Rada Obwodowa

SIGMA S.A.

Tarnopolska Obwodowa Administracja
Państwowa

Katedra Biologii Molekularnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka
i Towaroznawstwa Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej Uniwersytet Medyczny
w Lublinie

Kierownik Centrum Badawczo-Rozwojowego
Biowet Puławy Sp. z o.o.

Politechnika Lubelska

Główny specjalista ds. energetyki słonecznej
Instytut Energetyki Odnawialnej

Dyrektor Zarządzający
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Wiceprezes Zarządu
PGE Dystrybucja

Kierownik Departamentu Innowacyjnego
Grupa ADAMED

Menedżer produktu Odnawialnych Źródeł Energii
Viessman Sp. z o. o.

Redaktor
Business Insider Polska

Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego
w Brukseli

Agencja Europejskich Innowacji

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
Urząd Miasta Lublin

Politechnika Lubelska

Adiunkt w Instytucie Biologii i Biochemii
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Wiceprezes
POL-MAK S.A.

Prezes Zarządu
COLFARM S.A.

Kierownik Zakładu Inżynierii i Technologii Zbóż
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Radca Prezesa URE
Urząd Regulacji Energetyki

Prezes Zarządu
EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej

Dyrektor Rozwoju
Ursus S.A.

Marszałek
Województwa Lubelskiego

Piotr PIETRZAK

Krzysztof KNISZNER

Marceli NIEZGODA

Robert BIEG

Łukasz KUŁACZ

Wacław WYKRYTOWICZ

Dariusz KOTLARZ

Tomasz MAŁECKI

Łukasz GOŁĄBEK

Grzegorz MIROSŁAW

Aleksandra PODROBIŃSKA-DURKA

Eliza POGORZELSKA

Adam DYSZKIEWICZ

Dr inż. Konrad GROMASZEK

Andrzej TYMECKI

Joanna ANTCZAK

Michał KOBER

Mateusz GOLAŃSKI

dr inż. Tomasz RYMARCZYK

dr hab. Jan CHADAM

dr hab. Zbigniew PASTUSZAK

Tomasz NOWAKOWSKI

Marcin CZYŻAK

prof. dr hab Iwona HOFFMAN

Mariusz DECKERT

dr hab. inż. Dariusz CZERWIŃSKI

Jerzy LESZCZYŃSKI

Chief Technology Officer (CTO)
IBM Poland & Baltics

Prezes Zarządu
Unima 2000

Prezes
Kurier Lubelski

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny

Prezes
Agencja Truly

Dyrektor
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

Wiceprezes
Mebel Bos

Prezes Zarządu
Apius Technologies SA

Wiceprezes
Netrix Group

Dyrektor Departamentu Sieci
PGE Dystrybucja

Dyrektor Działu Funduszy Unii Europejskiej
i Programów Publicznych
Alior Bank

Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Senior Business Development Manager
Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

Adiunkt w Katedrze Elektroniki
Politechnika Lubelska

Prezes
R-Soft Studio

Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Dziekan Wydziału Politologii
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Prezes Zarządu
Radio Lublin

Prof. Politechniki Lubelskiej

Marszałek Województwa Podlaskiego

Prezes Zarządu
ABST Sp. zo.o

Naczelnik Wydziału Geoprzetwarzania Danych, Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej

Naczelnik Wydziału Koordynacji Wsparcia Programów, Departament Programów Ponadregionalnych Ministerstwo Rozwoju

Główny specjalista, Wydział Zarządzania i Ewaluacji, Departament Rozwoju Cyfrowego
Ministerstwo Rozwoju

‎Dyrektor
Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Kierownik Laboratorium Praktyki Biznesu
Prof. nadzw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej

Dziekan, Kierownik Zakładu Ekonomii
Prof. Nadzw. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Dr Janusz BRYZEK

Prof. Krzysztof IZDEBSKI

dr inż. Wojciech SURTEL

prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

ks. bp Józef WRÓBEL

dr n. med. Wojciech BRZOZOWSKI

dr Janusz BRYZEK

prof. dr hab.n.med. Kazimierz Niemczyk

Prof. dr hab. Dariusz MATOSIUK

dr Paweł MERGO

mgr inż. Małgorzata SZYSZKO

Tomasz NOWAKOWSKI

dr n. med. Marek KOS

mgr inż. Kamil ROHR

Marcin STANISZEWSKI

dr n.med. Joanna Tkaczuk-Włach

prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski

Marzena STROK-SADŁO

Prof. dr hab. Kazimierz NIEMCZYK

Dyrektor Generalny
eXo Imaging

Prezes
Pacific Voice and Speech Foundation

Politechnika Lubelska

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

eXo Imaging

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prorektor do Spraw Nauki
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierownik Pracowni Światłowodów
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Prezes
R-Soft Studio

SPZOZ Kraśnik

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
prof. Zbigniewa Religi

SDS Optic

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Accrea

Urząd Miasta Lublin, Członek Zarządu
Klaster Lubelska Medycyna

Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie

Dr Janusz BRYZEK

Bartosz LIPNICKI

Artur HABZA

Józef SZOPIŃSKI

Tomasz MAŁECKI

Paweł KLUZ

dr Robert ZAJKOWSKI

Janina BĄK

Marcin KĘĆKO

Dyrektor Generalny
eXo Imaging

Partner zarządzający
Alfabeat

Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Moderator

Prezes
Lubelski Park Naukowo - Technologiczny

Stand-up and Close-up Comedy Corporate Magician, Speaker - sales tricks, personalized magic and audience participation

Uniwerstytet Marii - Curie Skłodowskiej

JaninaDaily.com

Zastępca dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów
Urząd Miasta Lublin