Środkowo-europejskie spotkanie w tematach Innowacji i Inteligentnych Specjalizacji.

Europejski Tydzień Innowacji to 5-dniowe wydarzenie,

Gospodarz: Lubelskie Centrum Konferencyjne

które odbędzie się w dniach 6 – 10 listopada 2017 w LUBLINIE

Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Lubelskiego

5 dni / światowej sławy eksperci / 1000 uczestników

ZAPROSZENIE

Lubelskie od lat konsekwentnie buduje swoją gospodarczą przewagę na potencjale Inteligentnych Specjalizacji. Stawiamy zarówno na doświadczony biznes jak i na świeżość młodych innowacyjnych firm. Świat biznesu wspierają lubelskie ośrodki naukowo-badawcze. Korzystamy także z dobrych praktyk naszych zagranicznych partnerów. W ten sposób staramy się mądrze i konsekwentnie budować region oparty na wiedzy i innowacji. Dziś wspólnie decydujemy o tym jaka będzie nasza przyszłość.

Zapraszam do udziału w Europejskim Tygodniu Innowacji, który będzie doskonałą okazją do rozmów i wymiany doświadczeń.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Województwo lubelskie jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie Wschodniej. Przykład województwa lubelskiego może stanowić model dla innych regionów Europy Wschodniej, ponieważ budujemy swoją gospodarczą przewagę na potencjale Inteligentnych Specjalizacji.
Jako przedstawiciel władz województwa serdecznie zapraszam Państwa do Lublina na Europejski Tydzień Innowacji 2017, na którym będą toczone debaty poruszające najważniejsze kwestie gospodarcze i społeczne w ramach inteligentnych specjalizacji oraz nauki i biznesu.

SŁAWOMIR SOSNOWSKI

Podczas Premiery nowego cyklicznego wydarzenia – I edycji Europejskiego Tygodnia Innowacji spodziewamy się ok. 1000 uczestników. Opinie gospodarcze i społeczne wymienią przedstawiciele rządów i parlamentów, administracji unijnej, ministrowie i parlamentarzyści, włodarze miast i regionów, inwestorzy, przedstawiciele świata biznesu i nauki, kultury, organizacji pozarządowych oraz mediów. Eksperci w jednej przestrzeni dyskutować będą o nowych mechanizmach, roli innowacji, narzędziach wsparcia, zmianach społecznych
i rosnących oczekiwaniach przedsiębiorców.

Poruszone zostaną tematy w zakresie wyzwań stawianych samorządom, nowe płaszczyzny współpracy oraz wizja rozwoju lokalnych i krajowych gospodarek poprzez innowacje. Eksperci unijni omówią perspektywy Unii Europejskiej, a także perspektywy finansowe po 2020 roku.
Europejski Tydzień Innowacji to kongres gospodarczy na którym debaty o Inteligentnych Specjalizacjach będą prowadzić światowej sławy autorytety, ekonomiści, publicyści, badacze z dziedziny rozwoju, Inteligentnych Specjalizacji, strategicznego planowania.

Biogospodarka jest kluczową specjalizacją województwa lubelskiego. Podczas Europejskiego Tygodnia Innowacji przedstawiciele biznesu, nauki i samorządów będą rozmawiać o roli biogospodarki i energetyki
w kształtowaniu konkurencyjności regionów. Wydarzenie będzie okazją do pokazania efektów współpracy nauki
i biznesu. Porozmawiamy o elektromobilności i o tym jak energetyka niskoemisyjna wpływa na jakość obsługi
w transporcie zbiorowym.

FORUM BIO-ENERGO

Czym sssą ?
WYDARZENIE W RAMACH SPECJALIZACJI
BIOGOSPODARKA I ENERGETYKA NISKOEMISYJNA

FORUM CYFRYZACJI

Dynamiczny rozwój infrastruktury technologicznej wyznacza nowe trendy w budowaniu relacji pomiędzy biznesem, nauką i administracją publiczną. Nowoczesne technologie niosą szanse i zagrożenia. Będziemy rozmawiać o tym jak zarządzać bezpieczeństwem systemów IT i o tym jaka jest rola cyfryzacji w nowoczesnej firmie. Zapraszamy także do dyskusji o mediach cyfrowych
i skutecznej komunikacji w dobie cyfryzacji.

WYDARZENIE W RAMACH SPECJALIZACJI
INFORMATYKA I AUTOMATYKA

Nowoczesne technologie zmieniają medycynę. Robotyka w kardiochirurgii czy fotonika w diagnostyce. Już w najbliższej przyszłości możemy zacząć korzystać z nowych technologii w procesie leczenia. Coraz więcej pacjentów jest zainteresowanych rozwiązaniami telemedycznymi. Czy jesteśmy gotowi na rewolucję? Na rozwiązania sztucznej inteligencji wspierające pracę lekarzy? Odpowiedzi na te pytania udzielą światowej sławy eksperci.

KONFERENCJA
INNOWACJE W MEDYCYNIE

Czym sssą ?
WYDARZENIE W RAMACH SPECJALIZACJI
MEDYCYNA I ZDROWIE
Pierwszą edycję Europejskiego Tygodnia Innowacji zamknie Giełda Startupów. Będzie to dzień podsumowania wszystkich rozmów i tego co dzieje się we współczesnym świecie. Lubelskie startupy są doskonałym przykładem tego jak skutecznie łączyć wiedzę doświadczonych przedsiębiorców, bazę naukową i nowe pomysły na biznes. Giełda Start-up to blok zapewniający nie tylko wymianę doświadczeń, ale także poszukiwanie dla innowacyjnych inicjatyw wsparcia w danym sektorze, mentorów oraz kontakt z Aniołami Biznesu.

GIEŁDA STARTUPÓW

WYDARZENIE DLA MŁODYCH
INNOWACYJNYCH FIRM

Na Gali Innowacji porozmawiamy o dobrych praktykach, pokażemy jak działają innowacyjne firmy. Podczas Gali poznamy przedsiębiorców, którzy korzystają
z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Poznamy także „Liderów Innowacji” czyli firmy, które
w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju regionu poprzez swoją innowacyjną działalność. Wyróżnienie zostanie przyznane w kategoriach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego.

GALA INNOWACJI

FINAŁ KONKURSU DLA INNOWACYJNYCH FIRM
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Debata miast i regionów województwa lubelskiego to okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń. To także szansa podsumowania wielu inicjatyw, które realizowane są wspólnie przez partnerów z wielu europejskich regionów. Europejskie Tydzień Innowacji poświęcony jest inteligentnym specjalizacjom. Debata regionów będzie okazją do rozmów o mocnych stronach regionów, uczenia się od siebie i planowania dalszych działań.

DEBATA MIAST I REGIONÓW PARTNERSKICH

Szczegółowy program

Już wkrótce !

KOMITET HONOROWY

prof. dr hab. Stanisław Michałowski

 

Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

prof. dr hab. inż. Piotr
Kacejko

 

Rektor Politechniki Lubelskiej

prof. dr hab. Zygmunt LitwińczuK

 

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego

prof. dr hab. Mirosław Jarosz

 

Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji

mgr Teresa Bogacka

 

Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji

dr Marta Komorska

 

Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji

prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop

Rektor Uniwersytetu Medycznego

honorowi1
medialni01

Gospodarzem Europejskiego Tygodnia Innowacji jest Województwo Lubelskie. Region, który od lat konsekwentnie stawia na rozwój przedsiębiorczości
i współpracę samorządów lokalnych z biznesem i nauką. Stolicą regionu, a zarazem największym miastem Polski wschodniej jest Lublin. Mocny ośrodek akademicki, kulturalny i biznesowy. Województwo lubelskie jest jednym z dynamiczniej rozwijających się regionów Polski wschodniej.

LUBLIN - LUBELSKIE

Lubelskie Centrum Konferencyjne to nowoczesny obiekt, gdzie odbywają się prestiżowe wydarzenia krajowe i międzynarodowe, w trakcie których uczestnicy mogą rozmawiać o projektach regionalnych i ponadregionalnych.
Nowoczesny wymiar i możliwości organizacji różnego rodzaju wydarzeń gwarantują wysoki poziom Europejskiego Tygodnia Innowacji.

LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE

ul. Artura Grottgera 2
20-029 Lublin
tel. +48 81 718 09 00
eti@lcklubelskie.pl

KONTAKT

LUBELSKIE CCENTRUM KKONFERENCYJNE W LUBLINIE

LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE